این اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات

این: اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات کاندیدای جبهه مردمی انتخابات ریاست جمهوری خبر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ روند کم شدن فاصله قیمتی بین بازار مسکن مناطق لوکس و مصرفی در پایتخت متوقف شد. طی ماه های اخیر – از شروع رونق معاملات در آخرهای پارسال ت

خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

عبارات مهم : بازار

استارت احیای رابطه قیمتی بین مناطق لوکس و مصرفی

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ روند کم شدن فاصله قیمتی بین بازار مسکن مناطق لوکس و مصرفی در پایتخت متوقف شد. طی ماه های اخیر – از شروع رونق معاملات در آخرهای پارسال تا میانه بهار امسال – تحت تاثیر شیب تند تورم ملکی در مناطق متوسط، فاصله قیمت آپارتمان ها بین مناطق یک و پنج کم کردن یافت؛ به طوری که سطح قیمت واحدهای مصرفی به سمت واحدهای لوکس و گران قیمت سوق پیدا کرد. ولی هم اکنون با رشد معاملات منزل های لوکس و خروج خریداران مصرفی، احیای رابطه متعارف بین قیمت های منطقه ای شروع شده است است.

آخرین تغییرات قیمت مسکن و حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق متفاوت تهران، از «شروع یک دگرگونی در رابطه منطقه ای قیمت ها» خبر می دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از تورم ملکی در ۲۲ منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی نخستین ماه از تابستان امسال حاکی است: به رغم جهش قیمت مسکن در مصرفی ترین منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (منطقه ۵) طی ماه های اخیر و کم کردن فاصله قیمتی این منطقه با میانگین قیمت مسکن در شمالی ترین منطقه پایتخت (منطقه یک)، بازار تابستانی از ناحیه تحولات قیمتی با یک عوض کردن واکنش‌ها عمده مواجه شد. در حال حاضر رابطه از دست رفته بین سطح قیمت واحدهای مسکونی در مناطق لوکس و مناطق مصرفی، وارد مسیر احیا شده است هست. به طوری که شیب تورم ماهانه در دو منطقه محل تجمع «خانه اولی ها، دهک های میانگین و سایر خانوارهای مصرفی» بعد از دو فصل پیشتازی نسبت به مناطق لوکس، هم اکنون کند شده است و پایین تر قرار گرفته است.

خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

اواخر پاییز سال گذشته همزمان با خروج بازار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از فاز پیش رونق و ورود به مرحله رونق، مناطق ۴ و ۵ پایتخت که حدود یک چهارم معاملات کل شهر در آنجا انجام می شود، با بیشترین تورم ملکی در مقایسه با سایر مناطق از جمله منطقه یک (لوکس ترین منطقه شهر) مواجه شد. آذر ماه سال گذشته –زمانی که رونق معاملات مصرفی آپارتمان در پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث شد سطح قیمت ها در کل بازار زیاد کردن قابل ملاحظه پیدا کند- میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق ۴ و ۵، به ترتیب ۴ درصد و ۶ درصد نسبت به آبان رشد کرد در حالی که میزان زیاد کردن ماهانه قیمت مسکن در منطقه یک، رقمی معادل ۳/ ۱ درصد در آذر ثبت شد. سبقت تورم ملکی در مناطق مصرفی نسبت به مناطق لوکس در اوایل رونق معاملات مسکن –اواخر سال گذشته- به دو علت «مصرفی بودن جنس خرید در آن وقت و قرار داشتن دو منطقه ۴ و ۵ در اولویت گزینش متقاضیان» و همچنین «مازاد عرضه واحدهای لوکس در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به واحدهای کم متراژ و مصرفی»، اتفاق افتاد.

اما اکنون نوعی سبقت معکوس بین تورم ملکی مناطق لوکس و مصرفی شکل گرفته است به طوری که ماه گذشته و ماه قبل از آن، میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه یک، از میزان رشد در منطقه ۵، به ترتیب ۳ واحد درصد و یک واحد درصد زیاد شد.این عوض کردن واکنش‌ها موضعی در شیب تورم مسکن طی یکی دو ماه اخیر در نقش «دگرگونی در رابطه منطقه ای حاکم بر بازار مسکن تهران» باعث شده است فاصله کم شده است بین میانگین قیمت آپارتمان های مناطق لوکس و مصرفی، مجددا در مسیر احیا قرار بگیرد.در ماه های اخیر فاصله ای که بین میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ (نماینده مناطق مصرفی شهر تهران) با میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک(نماینده مناطق لوکس شهر تهران) وجود داشت، بعد از ورود بازار ملک به دوره رونق و به دنبال جهش قیمت ها به شکل محسوس کم کردن یافت.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ روند کم شدن فاصله قیمتی بین بازار مسکن مناطق لوکس و مصرفی در پایتخت متوقف شد. طی ماه های اخیر – از شروع رونق معاملات در آخرهای پارسال ت

در حالی که فاصله قیمتی بین دو منطقه یک و ۵ آذرماه پارسال (زمان ورود بازار مسکن به فاز رونق) به طور میانگین به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون این فاصله به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافته هست. تیرماه امسال، هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور میانگین ۶ میلیون و۲۰۰ هزار تومان زیاد از میانگین یک مترمربع آپارتمان در منطقه ۵ معامله شد؛ این در حالی است که این فاصله در اردیبهشت سال گذشته (زمان خروج بازار مسکن از دوره رکود) و همچنین آذرماه سال گذشته(زمان ورود بازار مسکن به دوره رونق) کمتر از ۵ میلیون تومان بود.

بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: تا پیش از رونق معاملات خرید مسکن در تهران، نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به منطقه ۵، براساس اطلاعات آماری سال های ۹۴ و ۹۵، عدد ۲ تا ۰۶/ ۲ بود به این معنا که فاصله قیمتی بین بازار مسکن یک منطقه لوکس با یک منطقه مصرفی و متوسط، حدود دو برابر بود. ولی در نیمه اول سال ۹۶ تحت تاثیر پیش رونق معاملات خرید آپارتمان و شروع آن ابتدا در مناطق مصرفی و میانگین شهر، شکل متفاوت تغییرات قیمتی بین این دو دسته مناطق باعث می شود، عدد حاصل از این نسبت به ۹/ ۱ عوض کردن کند و در آذر پارسال که بازار معاملات کاملا وارد فاز رونق می شود، فاصله منطقه ای کمتر شده است و نسبت آن به ۷۶/ ۱ برسد. استمرار شیب زیاد تورم مسکن در مناطق مصرفی نسبت به مناطق لوکس، فاصله قیمتی را در میانه بهار امسال باز هم کمتر می کند طوری که نسبت مذکور در اردیبهشت به ۶۴/ ۱ درصد می رسد.

کارشناسان علت کم کردن فاصله قیمتی بین مناطق مصرفی(عمدتا منطقه ۵ به عنوان پرتقاضاترین و پرمعامله ترین منطقه شهر تهران) و مناطق لوکس شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی ماه های اخیر را ناشی از چند عامل می دانند؛ زیاد کردن تقاضا جهت خرید واحدهای مسکونی در مناطق مصرفی به خصوص منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه بروز جهش قیمت در این منطقه موجب شد فاصله گذشته قیمتی بین مناطق مصرفی و مناطق شمالی پایتخت کم کردن یابد؛ رونق فعلی بازار مسکن ابتدا با زیاد کردن تقاضای مصرفی در بازار ایجاد شد و ادامه یافت؛ تحت تاثیر زیاد کردن خریدهای مصرفی در اوایل دوره رونق، دمای قیمتی معاملات مسکن در مناطق مصرفی با شیب تندتری زیاد کردن یافت ولی تاخیر در ورود متقاضیان سرمایه ای به بازار معاملات واحدهای لوکس و بزرگ متراژ و به خصوص شیب رشد کمتر قیمت آپارتمان های واقع در مناطق یک و ۳(کانون خرید وفروش آپارتمان های گران قیمت) موجب شد فاصله ای که پیش از این بین میانگین قیمت مسکن در دو گروه مناطق مصرفی ولوکس وجود داشت، کم کردن یابد.

خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

در حال حاضر نه تنها روند کم کردن فاصله قیمتی بین بازار مسکن شمال شهر با مناطق متوسط، متوقف شده است که رابطه از دست رفته در مسیر احیا قرار گرفته هست. ماه گذشته، نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به منطقه پنج، کمی زیاد کردن یافت و به ۷۱/ ۱ رسید. آنچه باعث احیای خفیف فاصله قیمتی آپارتما ن های منطقه یک و منطقه پنج شده، کند شدن روند رشد ماهانه قیمت مسکن در منطقه پنج است.

منطقه پنج در ماه های اخیر با بیشترین التهاب قیمت مسکن همراه بود طوری که تیر ماه امسال، به علت محاصره بازار مسکن این منطقه به وسیله فایل های فروش دارای قیمت نامتعارف و خارج از توان مالی خریداران، حجم معاملات در این منطقه ۱۴ درصد نسبت به خرداد ۹۷ و ۲۷ درصد نسبت به تیر پارسال کم کردن پیدا کرد. تحت تاثیر پرش های پی در پی قیمت مسکن در منطقه ۵، سطح فعلی قیمت آپارتمان در این منطقه بیش از ۷۰ درصد نسبت به سطح قیمتی در تابستان سال گذشته، زیاد است.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ روند کم شدن فاصله قیمتی بین بازار مسکن مناطق لوکس و مصرفی در پایتخت متوقف شد. طی ماه های اخیر – از شروع رونق معاملات در آخرهای پارسال ت

در این میان، به علت مانور تقاضای سرمایه ای خرید ملک در بهار امسال در بازار مسکن و به تبع، زیاد شدن حجم معاملات خرید آپارتمان های لوکس در مناطق شمالی شهر، این مناطق با رشد معاملاتی مواجه شدند. تیر ماه امسال، به رغم کم کردن ۹ درصدی حجم کل معاملات مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین افت قابل توجه معاملات خرید در مناطق مصرفی، ولی حجم فروش آپارتمان در منطقه یک معادل ۳۱ درصد زیاد کردن پیدا کرد. این زیاد کردن باعث سبقت تورم ماهانه ملکی این منطقه از منطقه ۵ شده است هست. تورم ماهانه ملکی در منطقه یک در تیر ماه، ۷ درصد و در منطقه پنج معادل ۶ درصد بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در ابتدای رونق معاملات مسکن در این دوره، فاصله قیمتی بین مناطق لوکس و مناطق مصرفی رو به کم شدن رفت ولی این فاصله بین «مناطق مصرفی و متوسط» با «مناطق جنوبی و فرسوده شهر»، به گونه ای دیگر عوض کردن کرد. طی ماه های اخیر همچنان به علت تمرکز تقاضای خرید مسکن در مناطق میانگین و کمبود عرضه مناسب در این مناطق از یک سو و در عین حال رشد محدود معاملات خرید آپارتمان در مناطق جنوبی شهر، فاصله قیمتی بین این دو دسته مناطق، زیاد شده است است.

خبر تورم ملکی از ۲۲ منطقه

در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه پنج، رقمی معادل ۴/ ۲ برابر میانگین قیمت در منطقه ۱۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران (هسته فرسوده پایتخت) هست. این در حالی است که فاصله مذکور در سال ۹۴ رقمی معادل ۴/ ۱ برابر بود. سطح کنونی تورم ملکی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت کشور عزیزمان ایران حاوی یک خبر است که براساس آن، می توان انتظار داشت فاصله قیمتی بین قسمت های متفاوت شهر بعد از عبور از دوره جهش، به شکل کامل احیا خواهد شد.

بر این اساس، دو سناریو را می توان مطرح کرد. در سناریوی اول، توقف رشد قیمت مسکن در مناطق مصرفی مطرح است که در این صورت نوسانات مثبت قیمت در سایر مناطق باعث برقراری مجدد رابطه از دست رفته بین قیمت مناطق متفاوت خواهد شد. در سناریوی دوم نیز رشد کمتر قیمت مسکن در مناطق مصرفی نسبت به سایر مناطق می تواند مطرح باشد.

آنچه در این میان مورد توجه بازار هست، تصویر العمل منفی خریداران مسکن به سطح فعلی قیمت های پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق مصرفی است که زمینه نیرومند جهت مهار تورم ملکی به وجود آورده است.

میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران، تیرماه امسال به متر مربعی حدود ۶ میلیون و۹۹۰ هزار تومان رسید. میانگین قیمت واحد مسکونی در منطقه یک نیز در این ماه مترمربعی ۱۵ میلیون تومان گزارش شد. میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ نیز از متر مربعی ۵ میلیون تومان در اردیبهشت سال گذشته به ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در تیرماه امسال زیاد کردن یافت.

بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، تیرماه امسال همزمان با افت حجم معاملات خرید مسکن در منطقه ۵ پایتخت، تقاضا جهت خرید واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ متراژ به میزان قابل توجهی زیاد کردن یافت؛ این در حالی است که در ماه های ابتدایی رونق، در حالی که بخش قابل توجهی از متقاضیان اقدام به خرید واحدهای مسکونی در مناطق مصرفی به خصوص منطقه ۵ می کردند بازار معاملات مسکن در مناطق شمالی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ نوسانات قیمتی به چند علت عمده به مراتب کم حرارت تر از بازار معاملات مسکن مناطق مصرفی بود؛ وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای نوساز و کلیدنخورده خالی از سکنه در بازار مسکن مناطق شمالی پایتخت(عمدتا منطقه یک و ۳)، ایجاد رونق از ناحیه تقاضای مصرفی، انعطاف بعضی مالکان و فروشندگان واحدهای مسکونی لوکس جهت فروش رفتن واحدها در ماه های ابتدایی رونق و. . . موجب شد اگرچه شتاب معاملاتی مناطق مصرفی و مناطق شمالی پایتخت(به لحاظ تعداد معاملات انجام شده) به طور نسبی به یکدیگر نزدیک بود، ولی قیمت مسکن در هر کدام از این مناطق با شیب متفاوتی رشد کند؛ به این معنا که شیب رشد قیمت در مناطق مصرفی به حدی تند شد که فاصله قیمتی این مناطق با مناطق لوکس کم کردن یافت. بررسی ها حاکی هست، کم کردن شیب رشد قیمت مسکن در منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به دنبال نبود قدرت خرید جهت زیاد کردن محسوس سطح قیمت ها در تابستان امسال، از دیگر دلایل استارت احیای فاصله قیمتی بین این منطقه و منطقه یک، محسوب می شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در فاصله اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال، میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ به اندازه ۵۲درصد و در منطقه یک معادل ۲۶ درصد زیاد کردن پیدا کرده هست. ولی در حال حاضر سطح قیمت ها در منطقه یک معادل ۵۱ درصد و در منطقه پنج معادل ۷۴ درصد زیاد از اردیبهشت سال گذشته هست. بنابراین عوض کردن شیب رشد قیمت طی دو ماه اخیر در این مناطق در این آمار نیز منعکس شده است است.

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz