این اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات

این: اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات کاندیدای جبهه مردمی انتخابات ریاست جمهوری خبر

گت بلاگز اخبار حوادث مسافران به فرودگاه برگشتند ، یک هواپیما در اهواز آتش گرفت

هواپیمایی که از اهواز به سمت پایتخت کشور عزیزمان ایران در حرکت بود دچار آتش سوزی شده است و به همین علت خلبان مسافران را به فرودگاه اهواز برگرداند.

مسافران به فرودگاه برگشتند ، یک هواپیما در اهواز آتش گرفت

یک هواپیما در اهواز آتش گرفت/ مسافران به فرودگاه برگشتند

عبارات مهم : اهواز

هواپیمایی که از اهواز به سمت پایتخت کشور عزیزمان ایران در حرکت بود دچار آتش سوزی شده است و به همین علت خلبان مسافران را به فرودگاه اهواز برگرداند.

به گزارش مهر، مسافران پرواز هواپیمایی آتا که صبحگاه امروز از فرودگاه اهواز به مقصد پایتخت کشور عزیزمان ایران در حرکت بودند، از آتش گرفتن هوایپما هنگام بلند شدن از باند فرودگاه خبر دادند.

مسافران به فرودگاه برگشتند ، یک هواپیما در اهواز آتش گرفت

خلبان این هواپیما بعد از با خبر شدن از عنوان هواپیما را به فرودگاه اهواز برگرداند.

واژه های کلیدی: اهواز | ایران | خلبان | مسافران | هواپیما | فرودگاه | هواپیما | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz