این اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات

این: اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات کاندیدای جبهه مردمی انتخابات ریاست جمهوری خبر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای روحانی روی من حساب نکن!

محمدرضا باهنر: اگر من جای آقای روحانی بودم، حتما باهنر را معاون اول نمی کردم؛ ما اختلاف نظرهایی با هم داریم و طبیعی است که روحانی کسی را که با او اختلاف دارد، ب

آقای روحانی روی من حساب نکن!

آقای روحانی روی من حساب نکن!

عبارات مهم : اخبار

محمدرضا باهنر: اگر من جای آقای روحانی بودم، حتما باهنر را معاون اول نمی کردم؛ ما اختلاف نظرهایی با هم داریم و طبیعی است که روحانی کسی را که با او اختلاف دارد، به عنوان معاون گزینش نکند.

آقای روحانی روی من حساب نکن!

اخبار سیاسی – خبر آنلاین

محمدرضا باهنر: اگر من جای آقای روحانی بودم، حتما باهنر را معاون اول نمی کردم؛ ما اختلاف نظرهایی با هم داریم و طبیعی است که روحانی کسی را که با او اختلاف دارد، ب

واژه های کلیدی: اخبار | سیاسی | اختلاف | آنلاین | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz