این اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات

این: اسلامی انقلاب نگهبان برگزاری انتخابات کاندیدای جبهه مردمی انتخابات ریاست جمهوری خبر

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

به گزارش سرپوش, در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر – فیلم لاتاری نامزد دریافت جایزه نشد. همین اتفاق باعث تصویر العمل حمد فرخ نژاد شد.

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

عبارات مهم : داوران

به گزارش سرپوش, در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر – فیلم لاتاری نامزد دریافت جایزه نشد. همین اتفاق باعث تصویر العمل حمد فرخ نژاد شد.

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

او در متن خود نوشت:

از صحبتهاي چند تن از داوران محترم جشنواره فيلم فجر چنين بر مي آيد كه عدم رضايت از مضمون فيلم _ترويج خشونت_به اجماع كلي داوران به صرف نظر از داوري ساير رشته هاي فني و بازي بازيگران اين فيلم انجاميده.

به گزارش سرپوش, در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر – فیلم لاتاری نامزد دریافت جایزه نشد. همین اتفاق باعث تصویر العمل حمد فرخ نژاد شد.

وظيفه از بین بردن يا حضور كلي يك فيلم در پروسه مسابقه بعهده هيئت گزینش ميباشد نه هيئت داوری ،يا به عنوان نمونه در صورت عدم رضايت هيت داوری از مضمون يك فيلم ميتوان در بخش فيلمنامه يا بهترين فيلم ،اثر مذكور را از گردونه مسابقه از بین بردن كرد.

برخورد داوران جشنواره با فيلم لاتاري خارج اصول تعريف شده است داوري و ارزيابي اثار راه يافته به بخش مسابقه و بدعتي خطرناك براي ارزيابي ساير عوامل توليد يك فيلم است كه بايد جدا از مضمون اثر و با نگاه فني مورد ارزيابي قرار بگيرند.

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

واژه های کلیدی: داوران | مسابقه | جشنواره | جشنواره فيلم | جشنواره فیلم | اخبار فرهنگی و هنری

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن لاتاری در جشنواره فیلم فجر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz